เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยลดปัญหาการลงเวลาแทนกันของพนักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ช่วยลดปัญหาการลงเวลาแทนกันของพนักงานในปัจจุบันนี้การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ก็จะช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

ระบบบันทึกเวลาพนักงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะช่วยในการจัดเก็บและตรวจเวลาของพนักงาน พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาและระบบรายงาน ซึ่งสามารถส่งรายงานระบบนี้ไปยังระบบอื่นได้ เช่น ระบบคิดเงินเดือน เป็นต้น ช่วยลดภาระฝ่ายบุคคล ซึ่งการคำนวณผลนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน
การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะทำให้องค์การเสียผลประโยชน์ และประเมิณผลการทำงานของพนักงานผิดพลาด หากนำเทคโนโลยี เครื่องสแกนลายนิ้วมือยี่ห้อไหนดี มาใช้ในระบบการบันทึกเวลาก็จะสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือนี้ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้
2. สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องสแกนฯ สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วในหน่วยเวลาเป็นวินาที
3. รายงานสรุปและสถิติ
ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย OT ได้ด้วย
4. ลดภาระฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละคนด้วยตัวเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

นอกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะสามารถนำมาใช้งานในเรื่องของการลงเวลา ด้วยลายนิ้วมือและบัตรแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมประตู ได้อีกด้วย นวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าไว้ในหนึ่งเดียวนี้ถูกผสานกันอย่างลงตัว คุ้มค่าบนความปลอดภัย เพราะสามารถจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้

Comments are closed.